Thạc sĩ Phan Thiên Ân là chuyên gia Mệnh lý Bát tự. Người sáng lập thương hiệu Bát Tự Thiên Ân. Người đầu tiên khởi xướng phong trào Bát Tự chánh tông tại Việt Nam.

Đọc thêm

Tiêu điểm nổi bật

Đăng ký gói tư vấn bát tự theo yêu cầu

Bát Tự là bộ môn Huyền học Phương Đông, sử dụng học thuyết Âm Dương Ngũ Hành để Luận Giải Vận Mệnh và đưa ra giải pháp định hướng cho cá nhân nhằm kiến tạo một Sự nghiệp phát triển và một cuộc đời thịnh vượng. Bát Tự gần giống như Tử Vi nhưng luận giải và định hướng mang tính chiều sâu hơn.

Đăng ký ngay