Bát Tự (Tứ Trụ Vận Mệnh) là gì?

Bát Tự (hay còn có tên gọi là Tứ Trụ hoặc Tử Bình) là một bộ môn Luận Giải Vận Mệnh, thuộc hệ thống Huyền học của Phương Đông, lấy sự biến hóa của Âm Dương làm nguyên lý, lấy Ngũ hành sinh khắc chế hóa làm quy tắc, lấy thời điểm ra đời (năm, tháng, ngày, giờ sinh) của một người làm căn cứ luận đoán Vận Mệnh.

Bát Tự có nguồn gốc từ Trung Quốc Cổ Đại. Nó ra đời vào thời Lưỡng Hán (năm 206 TCN). Tính đến nay Bát Tự cũng đã tồn tại được hơn 2.000 năm. Và có những tác phẩm kinh điển để lại cho hậu thế sau này, như: Trích Thiên Tủy; Tử Bình Chân Thuyên; Tam Mệnh Thông Hội; Cùng Thông Bảo Giám; Mệnh Lý Ước ngôn… và rất nhiều những tác phẩm chất lượng khác.

Chia sẻ một chút với các bạn, thì ngày xưa bộ môn Mệnh lý Bát Tự chỉ dành cho bậc Đế Vương, bậc Vua Quan của triều đình, giới nhà giàu… như một báu vật tinh thần, còn dân thường không được tiếp cận và sử dụng. Cho nên từ xa xưa Bát Tự đã được coi là bộ môn Mệnh Lý Cao Cấp.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền tảng CNTT và Internet, cho nên đối tượng tiếp cận Bát Tự cũng được mở rộng hơn. Tuy nhiên, thì tại VN, chúng ta vẫn còn chưa được phổ biến rộng rãi, mà chủ yếu được dùng cho tầng lớp Chính trị gia và giới Doanh nhân… là chính.

Và đó cũng là lý do mà Thiên Ân muốn chia sẻ một cách hệ thống và bài bản bộ môn Mệnh lý Bát Tự này tại Việt Nam, để nhiều người có cơ hội tiếp cận và sử dụng bộ môn Bát Tự hơn.

P/S: Nếu bạn yêu thích Mệnh lý và muốn hiểu sâu về Vận Mệnh của mình, hãy giữ kết nối với Phan Thiên Ân nhé!

ThS. Phan Thiên Ân

ThS. Phan Thiên Ân

Thạc sĩ Khoa học - Chuyên gia Huyền học Phương Đông (Mệnh lý Bát Tự - Phong Thủy - Kỳ Môn Độn Giáp - Chọn Ngày Tốt...)

Bình luận: