Blog

Vận hạn năm nay của bạn là gì?

Hằng năm, chúng ta xem lá số Bát tự để xem năm hiện tại có vận hạn gì? Nhưng thực tế thì lá số Bát tự của bạn chỉ thể hiện khả năng điều đó

Uncategorized

Nulla aliquam egestas sit quisque augue faucibus

Semper vitae vestibulum elementum morbi ut fermentum molestie pellentesque sapien proin in amet ipsum bibendum tellus diam, magna ornare sit tellus iaculis feugiat et id orci sociis mattis massa pharetra ante purus nullam tellus nisl

Uncategorized

Pellentesque adipiscing iaculis hac aliquam

Semper vitae vestibulum elementum morbi ut fermentum molestie pellentesque sapien proin in amet ipsum bibendum tellus diam, magna ornare sit tellus iaculis feugiat et id orci sociis mattis massa pharetra ante purus nullam tellus nisl

Uncategorized

Porta magna integer tellus

Semper vitae vestibulum elementum morbi ut fermentum molestie pellentesque sapien proin in amet ipsum bibendum tellus diam, magna ornare sit tellus iaculis feugiat et id orci sociis mattis massa pharetra ante purus nullam tellus nisl

Blog

Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực

“Dù biết rằng ai cũng cần phải nỗ lực thì mới có thành công, nhưng nếu cố gắng nỗ lực cho một lựa chọn sai lầm thì công sức chúng ta bỏ ra sẽ hoàn

Blog

Chọn ngày giờ mổ đẻ Nên hay Không nên?

Sáng nay một phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi đến gặp tôi theo lịch hẹn tư vấn, chị vừa bước tới tôi liền hỏi đứa trẻ chị nhờ xem mệnh là sinh mổ hay sinh